Chăm sóc sức khỏe hậu sản

Theo dân gian, giai đoạn hậu sản là thời kì 3 tháng sau khi sinh, còn với Y học hiện đại quan niệm hậu sản là giai đoạn 6 tuần (42 ngày) kể từ ngày sinh. Đây là khoảng thời gian cơ thể của mẹ bầu dần trở lại bình thường như trước khi mang […]

Powered by moviekillers.com